สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5760,5622,10909,1509,7229,193,194,1513,198,9369,9714,1455,9643,5767,7233,197,5768,5762 Array ( [0] => 5760 [1] => 5622 [2] => 10909 [3] => 1509 [4] => 7229 [5] => 193 [6] => 194 [7] => 1513 [8] => 198 [9] => 9369 [10] => 9714 [11] => 1455 [12] => 9643 [13] => 5767 [14] => 7233 [15] => 197 [16] => 5768 [17] => 5762 )