สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5759,7229,198,22509,1455,1509,9643,5622,9713,5758,1507,5760,10910,5767,22510,9369,195,193 Array ( [0] => 5759 [1] => 7229 [2] => 198 [3] => 22509 [4] => 1455 [5] => 1509 [6] => 9643 [7] => 5622 [8] => 9713 [9] => 5758 [10] => 1507 [11] => 5760 [12] => 10910 [13] => 5767 [14] => 22510 [15] => 9369 [16] => 195 [17] => 193 )