สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT

บรรจุการ์ด 51 ใบ
พิเศษมีการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5760' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9713,10909,1509,5758,9369,1507,9714,5761,198,195,9643,5767,5757,22509,22510,10910,5759,196 Array ( [0] => 9713 [1] => 10909 [2] => 1509 [3] => 5758 [4] => 9369 [5] => 1507 [6] => 9714 [7] => 5761 [8] => 198 [9] => 195 [10] => 9643 [11] => 5767 [12] => 5757 [13] => 22509 [14] => 22510 [15] => 10910 [16] => 5759 [17] => 196 )