สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 51 ใบ
พิเศษมีการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5760' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,197,1509,10909,9643,7232,5622,5762,9713,9369,1455,1507,194,5768,22509,5758,10910,5757,9714 Array ( [0] => 197 [1] => 1509 [2] => 10909 [3] => 9643 [4] => 7232 [5] => 5622 [6] => 5762 [7] => 9713 [8] => 9369 [9] => 1455 [10] => 1507 [11] => 194 [12] => 5768 [13] => 22509 [14] => 5758 [15] => 10910 [16] => 5757 [17] => 9714 )