สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT

บรรจุการ์ด 51 ใบ
พิเศษมีการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5760' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5768,7232,9713,9714,1507,194,1509,193,198,10910,9369,195,22510,5761,1513,7233,5759,5767 Array ( [0] => 5768 [1] => 7232 [2] => 9713 [3] => 9714 [4] => 1507 [5] => 194 [6] => 1509 [7] => 193 [8] => 198 [9] => 10910 [10] => 9369 [11] => 195 [12] => 22510 [13] => 5761 [14] => 1513 [15] => 7233 [16] => 5759 [17] => 5767 )