สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 51 ใบ
พิเศษมีการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5760' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5622,197,193,1509,198,5757,7233,22509,10910,10909,5767,9369,9713,22510,7232,9714,9643,1507 Array ( [0] => 5622 [1] => 197 [2] => 193 [3] => 1509 [4] => 198 [5] => 5757 [6] => 7233 [7] => 22509 [8] => 10910 [9] => 10909 [10] => 5767 [11] => 9369 [12] => 9713 [13] => 22510 [14] => 7232 [15] => 9714 [16] => 9643 [17] => 1507 )