สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 51 ใบ
พิเศษมีการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5760' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5761,5759,7232,1513,1455,9369,1507,198,9714,193,5768,7233,1509,7229,5758,22509,5622,22510 Array ( [0] => 5761 [1] => 5759 [2] => 7232 [3] => 1513 [4] => 1455 [5] => 9369 [6] => 1507 [7] => 198 [8] => 9714 [9] => 193 [10] => 5768 [11] => 7233 [12] => 1509 [13] => 7229 [14] => 5758 [15] => 22509 [16] => 5622 [17] => 22510 )