สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

ในกล่องบรรจุการ์ด 50 ใบ
แถมฟรีการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5758' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5761,1513,10910,22509,5759,9369,9643,5757,22510,7229,195,5767,7232,9713,1507,197,5762,5768 Array ( [0] => 5761 [1] => 1513 [2] => 10910 [3] => 22509 [4] => 5759 [5] => 9369 [6] => 9643 [7] => 5757 [8] => 22510 [9] => 7229 [10] => 195 [11] => 5767 [12] => 7232 [13] => 9713 [14] => 1507 [15] => 197 [16] => 5762 [17] => 5768 )