สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

ในกล่องบรรจุการ์ด 50 ใบ

พิเศษมีการ์ดเรืองแสง 2 ใบ

q select pid from dex_product where pid<>'5757' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,194,7233,197,193,7232,5767,9713,198,5622,5760,5758,7229,22509,1513,196,9643,5761,5759 Array ( [0] => 194 [1] => 7233 [2] => 197 [3] => 193 [4] => 7232 [5] => 5767 [6] => 9713 [7] => 198 [8] => 5622 [9] => 5760 [10] => 5758 [11] => 7229 [12] => 22509 [13] => 1513 [14] => 196 [15] => 9643 [16] => 5761 [17] => 5759 )