สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5725' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22816,13054,6293,6944,7209,5875,6112,5551,6436,5873,20041,6899,21720,8546,7208,8504,11168,6866 Array ( [0] => 22816 [1] => 13054 [2] => 6293 [3] => 6944 [4] => 7209 [5] => 5875 [6] => 6112 [7] => 5551 [8] => 6436 [9] => 5873 [10] => 20041 [11] => 6899 [12] => 21720 [13] => 8546 [14] => 7208 [15] => 8504 [16] => 11168 [17] => 6866 )