สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5722' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6112,6827,13982,6948,18336,7358,6292,12052,7257,6899,6057,20040,7356,6058,6947,18113,6436,6945 Array ( [0] => 6112 [1] => 6827 [2] => 13982 [3] => 6948 [4] => 18336 [5] => 7358 [6] => 6292 [7] => 12052 [8] => 7257 [9] => 6899 [10] => 6057 [11] => 20040 [12] => 7356 [13] => 6058 [14] => 6947 [15] => 18113 [16] => 6436 [17] => 6945 )