สินค้าหมด

3,900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5693' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6217,6219,11709,5516,3686,8392,6235,6224,8394,7839,6483,9411,11707,4761,4750,6211,8361,8395 Array ( [0] => 6217 [1] => 6219 [2] => 11709 [3] => 5516 [4] => 3686 [5] => 8392 [6] => 6235 [7] => 6224 [8] => 8394 [9] => 7839 [10] => 6483 [11] => 9411 [12] => 11707 [13] => 4761 [14] => 4750 [15] => 6211 [16] => 8361 [17] => 8395 )