สินค้าหมด

3,900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5693' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7839,11707,8395,6211,11709,4750,4761,6219,8392,6235,6484,5516,9411,6224,8393,8394,6217,3686 Array ( [0] => 7839 [1] => 11707 [2] => 8395 [3] => 6211 [4] => 11709 [5] => 4750 [6] => 4761 [7] => 6219 [8] => 8392 [9] => 6235 [10] => 6484 [11] => 5516 [12] => 9411 [13] => 6224 [14] => 8393 [15] => 8394 [16] => 6217 [17] => 3686 )