สินค้าหมด

3,900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5693' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5516,6483,4761,8395,9411,7839,11707,3686,11709,6484,4750,8394,8392,6219,6235,8361,6224,6211 Array ( [0] => 5516 [1] => 6483 [2] => 4761 [3] => 8395 [4] => 9411 [5] => 7839 [6] => 11707 [7] => 3686 [8] => 11709 [9] => 6484 [10] => 4750 [11] => 8394 [12] => 8392 [13] => 6219 [14] => 6235 [15] => 8361 [16] => 6224 [17] => 6211 )