มีสินค้า

1,280 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5692' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6693,7210,6864,7857,5722,18336,6142,6436,5552,12052,6865,21720,5554,5551,6949,13054,6691,7209 Array ( [0] => 6693 [1] => 7210 [2] => 6864 [3] => 7857 [4] => 5722 [5] => 18336 [6] => 6142 [7] => 6436 [8] => 5552 [9] => 12052 [10] => 6865 [11] => 21720 [12] => 5554 [13] => 5551 [14] => 6949 [15] => 13054 [16] => 6691 [17] => 7209 )