มีสินค้า

1,280 BAHT
1600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5692' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11011,18915,22816,7356,7257,6944,12052,5873,6948,5552,11167,5724,7209,6899,22555,5554,20039,10546 Array ( [0] => 11011 [1] => 18915 [2] => 22816 [3] => 7356 [4] => 7257 [5] => 6944 [6] => 12052 [7] => 5873 [8] => 6948 [9] => 5552 [10] => 11167 [11] => 5724 [12] => 7209 [13] => 6899 [14] => 22555 [15] => 5554 [16] => 20039 [17] => 10546 )