พรีออเดอร์

.

650 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5682' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9936,7807,6075,18555,21971,19307,21647,1744,3222,22038,2749,22288,3321,4705,15542,16165,17311,3032 Array ( [0] => 9936 [1] => 7807 [2] => 6075 [3] => 18555 [4] => 21971 [5] => 19307 [6] => 21647 [7] => 1744 [8] => 3222 [9] => 22038 [10] => 2749 [11] => 22288 [12] => 3321 [13] => 4705 [14] => 15542 [15] => 16165 [16] => 17311 [17] => 3032 )