พรีออเดอร์

.

650 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5682' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22938,8357,9367,13039,19738,262,23634,5637,8403,20069,6439,4223,9761,15558,22593,5804,23597,19678 Array ( [0] => 22938 [1] => 8357 [2] => 9367 [3] => 13039 [4] => 19738 [5] => 262 [6] => 23634 [7] => 5637 [8] => 8403 [9] => 20069 [10] => 6439 [11] => 4223 [12] => 9761 [13] => 15558 [14] => 22593 [15] => 5804 [16] => 23597 [17] => 19678 )