พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

Seventh single release of popular vocal actress Kanae Ito ("Mobile Suit Gundam AGE").

q select pid from dex_product where pid<>'5681' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2293,7072,7067,2292,10074,10071,6737,12897,6739,10075,7065,2287,7478,2017,6736,12239,7480,2290 Array ( [0] => 2293 [1] => 7072 [2] => 7067 [3] => 2292 [4] => 10074 [5] => 10071 [6] => 6737 [7] => 12897 [8] => 6739 [9] => 10075 [10] => 7065 [11] => 2287 [12] => 7478 [13] => 2017 [14] => 6736 [15] => 12239 [16] => 7480 [17] => 2290 )