พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

Seventh single release of popular vocal actress Kanae Ito ("Mobile Suit Gundam AGE").

q select pid from dex_product where pid<>'5681' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2291,2287,12231,12239,5267,2297,6738,10072,2288,12896,2296,7067,10075,2295,222,6736,7480,10601 Array ( [0] => 2291 [1] => 2287 [2] => 12231 [3] => 12239 [4] => 5267 [5] => 2297 [6] => 6738 [7] => 10072 [8] => 2288 [9] => 12896 [10] => 2296 [11] => 7067 [12] => 10075 [13] => 2295 [14] => 222 [15] => 6736 [16] => 7480 [17] => 10601 )