พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Second single release from voice artist Kanae Ito featuring three songs total

q select pid from dex_product where pid<>'5676' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18027,21248,16292,15833,22279,6687,3634,4275,3444,12457,21266,16505,6411,22327,11921,5350,5140,5168 Array ( [0] => 18027 [1] => 21248 [2] => 16292 [3] => 15833 [4] => 22279 [5] => 6687 [6] => 3634 [7] => 4275 [8] => 3444 [9] => 12457 [10] => 21266 [11] => 16505 [12] => 6411 [13] => 22327 [14] => 11921 [15] => 5350 [16] => 5140 [17] => 5168 )