พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Second single release from voice artist Kanae Ito featuring three songs total

q select pid from dex_product where pid<>'5676' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20935,18941,19066,3031,19234,10886,6653,18962,21213,1465,6828,6412,5505,3345,9755,19705,3383,14344 Array ( [0] => 20935 [1] => 18941 [2] => 19066 [3] => 3031 [4] => 19234 [5] => 10886 [6] => 6653 [7] => 18962 [8] => 21213 [9] => 1465 [10] => 6828 [11] => 6412 [12] => 5505 [13] => 3345 [14] => 9755 [15] => 19705 [16] => 3383 [17] => 14344 )