พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5654' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24737,20285,3867,3146,23300,12457,19055,6267,16130,9934,2380,22160,2739,2750,22043,15770,22561,10825 Array ( [0] => 24737 [1] => 20285 [2] => 3867 [3] => 3146 [4] => 23300 [5] => 12457 [6] => 19055 [7] => 6267 [8] => 16130 [9] => 9934 [10] => 2380 [11] => 22160 [12] => 2739 [13] => 2750 [14] => 22043 [15] => 15770 [16] => 22561 [17] => 10825 )