พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

JAM Project's own theme song!

q select pid from dex_product where pid<>'5651' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13724,23111,20121,5502,217,2469,18065,2020,6869,17409,22682,15568,2375,14562,10784,11537,23329,518 Array ( [0] => 13724 [1] => 23111 [2] => 20121 [3] => 5502 [4] => 217 [5] => 2469 [6] => 18065 [7] => 2020 [8] => 6869 [9] => 17409 [10] => 22682 [11] => 15568 [12] => 2375 [13] => 14562 [14] => 10784 [15] => 11537 [16] => 23329 [17] => 518 )