พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

JAM Project's own theme song!

q select pid from dex_product where pid<>'5651' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3440,3826,4234,7260,15508,22501,22101,15957,16048,23641,21919,21724,9127,19056,10146,23401,10171,4347 Array ( [0] => 3440 [1] => 3826 [2] => 4234 [3] => 7260 [4] => 15508 [5] => 22501 [6] => 22101 [7] => 15957 [8] => 16048 [9] => 23641 [10] => 21919 [11] => 21724 [12] => 9127 [13] => 19056 [14] => 10146 [15] => 23401 [16] => 10171 [17] => 4347 )