พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5643' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7332,17235,22636,11172,5801,1511,10848,20836,1569,23631,24706,9260,15387,22799,4044,21969,21920,2738 Array ( [0] => 7332 [1] => 17235 [2] => 22636 [3] => 11172 [4] => 5801 [5] => 1511 [6] => 10848 [7] => 20836 [8] => 1569 [9] => 23631 [10] => 24706 [11] => 9260 [12] => 15387 [13] => 22799 [14] => 4044 [15] => 21969 [16] => 21920 [17] => 2738 )