พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5641' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19857,4052,19342,2677,478,19987,17395,3892,22818,2738,5222,16131,14561,22748,11042,3596,23885,9252 Array ( [0] => 19857 [1] => 4052 [2] => 19342 [3] => 2677 [4] => 478 [5] => 19987 [6] => 17395 [7] => 3892 [8] => 22818 [9] => 2738 [10] => 5222 [11] => 16131 [12] => 14561 [13] => 22748 [14] => 11042 [15] => 3596 [16] => 23885 [17] => 9252 )