พรีออเดอร์

.

600 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5641' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8275,13722,5678,942,22848,9969,9394,18087,15791,15723,13029,5635,10551,11222,9815,22427,6569,8362 Array ( [0] => 8275 [1] => 13722 [2] => 5678 [3] => 942 [4] => 22848 [5] => 9969 [6] => 9394 [7] => 18087 [8] => 15791 [9] => 15723 [10] => 13029 [11] => 5635 [12] => 10551 [13] => 11222 [14] => 9815 [15] => 22427 [16] => 6569 [17] => 8362 )