สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1300 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/100 

q select pid from dex_product where pid<>'5594' and ( pcharacter='164' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4154,20904,5592,3415,7384,4240,3477,4776,3853,5187,3466,3587,3908,4317,5866,5205,3515,3617 Array ( [0] => 4154 [1] => 20904 [2] => 5592 [3] => 3415 [4] => 7384 [5] => 4240 [6] => 3477 [7] => 4776 [8] => 3853 [9] => 5187 [10] => 3466 [11] => 3587 [12] => 3908 [13] => 4317 [14] => 5866 [15] => 5205 [16] => 3515 [17] => 3617 )