สินค้าหมด

1,500 BAHT
1900 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'5592' and ( pcharacter='164' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3947,4340,5591,7253,20904,5248,5249,5205,3605,5202,19753,8562,3851,5049,5204,6666,5865,5590 Array ( [0] => 3947 [1] => 4340 [2] => 5591 [3] => 7253 [4] => 20904 [5] => 5248 [6] => 5249 [7] => 5205 [8] => 3605 [9] => 5202 [10] => 19753 [11] => 8562 [12] => 3851 [13] => 5049 [14] => 5204 [15] => 6666 [16] => 5865 [17] => 5590 )