สินค้าหมด

320 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5576' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7529,8217,17141,4748,14051,8086,24421,15220,10208,20446,17143,8338,8191,8337,21042,11185,8339,20611 Array ( [0] => 7529 [1] => 8217 [2] => 17141 [3] => 4748 [4] => 14051 [5] => 8086 [6] => 24421 [7] => 15220 [8] => 10208 [9] => 20446 [10] => 17143 [11] => 8338 [12] => 8191 [13] => 8337 [14] => 21042 [15] => 11185 [16] => 8339 [17] => 20611 )