สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5575' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17143,8179,5734,15597,21551,5830,23194,10661,8532,7014,5836,7529,15237,6090,23221,17154,21072,12108 Array ( [0] => 17143 [1] => 8179 [2] => 5734 [3] => 15597 [4] => 21551 [5] => 5830 [6] => 23194 [7] => 10661 [8] => 8532 [9] => 7014 [10] => 5836 [11] => 7529 [12] => 15237 [13] => 6090 [14] => 23221 [15] => 17154 [16] => 21072 [17] => 12108 )