สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5571' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21287,22756,4535,10415,9923,21078,8128,11134,7517,7892,20839,8329,20770,12961,11193,10400,5292,18338 Array ( [0] => 21287 [1] => 22756 [2] => 4535 [3] => 10415 [4] => 9923 [5] => 21078 [6] => 8128 [7] => 11134 [8] => 7517 [9] => 7892 [10] => 20839 [11] => 8329 [12] => 20770 [13] => 12961 [14] => 11193 [15] => 10400 [16] => 5292 [17] => 18338 )