สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5571' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8175,12307,4518,20861,24080,11193,20802,17580,7876,22073,15195,10407,10408,24415,7518,15610,8209,4494 Array ( [0] => 8175 [1] => 12307 [2] => 4518 [3] => 20861 [4] => 24080 [5] => 11193 [6] => 20802 [7] => 17580 [8] => 7876 [9] => 22073 [10] => 15195 [11] => 10407 [12] => 10408 [13] => 24415 [14] => 7518 [15] => 15610 [16] => 8209 [17] => 4494 )