สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5571' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14029,12112,6747,4525,8211,4511,7533,22601,8172,17126,4862,8206,15376,15535,12336,9807,12325,4522 Array ( [0] => 14029 [1] => 12112 [2] => 6747 [3] => 4525 [4] => 8211 [5] => 4511 [6] => 7533 [7] => 22601 [8] => 8172 [9] => 17126 [10] => 4862 [11] => 8206 [12] => 15376 [13] => 15535 [14] => 12336 [15] => 9807 [16] => 12325 [17] => 4522 )