สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5571' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10202,11193,12330,15199,16467,21048,7533,8184,7305,10842,15218,5300,6086,8108,11186,10386,20916,7261 Array ( [0] => 10202 [1] => 11193 [2] => 12330 [3] => 15199 [4] => 16467 [5] => 21048 [6] => 7533 [7] => 8184 [8] => 7305 [9] => 10842 [10] => 15218 [11] => 5300 [12] => 6086 [13] => 8108 [14] => 11186 [15] => 10386 [16] => 20916 [17] => 7261 )