สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5570' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8180,17588,20611,7497,8109,19130,20082,18693,8527,10955,13843,8342,9800,15613,8207,7002,14050,24555 Array ( [0] => 8180 [1] => 17588 [2] => 20611 [3] => 7497 [4] => 8109 [5] => 19130 [6] => 20082 [7] => 18693 [8] => 8527 [9] => 10955 [10] => 13843 [11] => 8342 [12] => 9800 [13] => 15613 [14] => 8207 [15] => 7002 [16] => 14050 [17] => 24555 )