สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5568' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5497,15217,8224,20838,5811,4527,21464,4862,16860,22244,21049,18341,17118,19130,20211,7529,24584,21053 Array ( [0] => 5497 [1] => 15217 [2] => 8224 [3] => 20838 [4] => 5811 [5] => 4527 [6] => 21464 [7] => 4862 [8] => 16860 [9] => 22244 [10] => 21049 [11] => 18341 [12] => 17118 [13] => 19130 [14] => 20211 [15] => 7529 [16] => 24584 [17] => 21053 )