สินค้าหมด

1,360 BAHT
1700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5560' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6144,8504,6866,7358,6112,7257,6949,5874,5724,5555,7357,18113,20040,11028,5723,6057,18726,5551 Array ( [0] => 6144 [1] => 8504 [2] => 6866 [3] => 7358 [4] => 6112 [5] => 7257 [6] => 6949 [7] => 5874 [8] => 5724 [9] => 5555 [10] => 7357 [11] => 18113 [12] => 20040 [13] => 11028 [14] => 5723 [15] => 6057 [16] => 18726 [17] => 5551 )