สินค้าหมด

1,360 BAHT
1700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5560' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23296,6947,21506,6827,8546,23297,20040,22811,5875,6866,11028,5555,21720,6058,24017,5552,5692,20832 Array ( [0] => 23296 [1] => 6947 [2] => 21506 [3] => 6827 [4] => 8546 [5] => 23297 [6] => 20040 [7] => 22811 [8] => 5875 [9] => 6866 [10] => 11028 [11] => 5555 [12] => 21720 [13] => 6058 [14] => 24017 [15] => 5552 [16] => 5692 [17] => 20832 )