สินค้าหมด

1,360 BAHT
1700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5560' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10367,5551,23296,21222,13982,6864,6947,11167,20041,22555,5854,18726,8546,24645,5555,5874,6436,7358 Array ( [0] => 10367 [1] => 5551 [2] => 23296 [3] => 21222 [4] => 13982 [5] => 6864 [6] => 6947 [7] => 11167 [8] => 20041 [9] => 22555 [10] => 5854 [11] => 18726 [12] => 8546 [13] => 24645 [14] => 5555 [15] => 5874 [16] => 6436 [17] => 7358 )