สินค้าหมด

1,360 BAHT
1700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5560' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6864,7323,7209,10546,7356,11011,5692,5874,6112,6058,13054,7357,11025,20832,5873,5724,6693,8546 Array ( [0] => 6864 [1] => 7323 [2] => 7209 [3] => 10546 [4] => 7356 [5] => 11011 [6] => 5692 [7] => 5874 [8] => 6112 [9] => 6058 [10] => 13054 [11] => 7357 [12] => 11025 [13] => 20832 [14] => 5873 [15] => 5724 [16] => 6693 [17] => 8546 )