สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5559' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18113,11168,7256,6866,5555,6144,6058,11047,5724,7358,22811,6947,5725,18915,5875,22555,6944,7210 Array ( [0] => 18113 [1] => 11168 [2] => 7256 [3] => 6866 [4] => 5555 [5] => 6144 [6] => 6058 [7] => 11047 [8] => 5724 [9] => 7358 [10] => 22811 [11] => 6947 [12] => 5725 [13] => 18915 [14] => 5875 [15] => 22555 [16] => 6944 [17] => 7210 )