สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5558' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5554,7358,5557,6947,18915,5875,6111,6142,6056,6866,7323,5854,11011,6946,7857,7357,11025,20040 Array ( [0] => 5554 [1] => 7358 [2] => 5557 [3] => 6947 [4] => 18915 [5] => 5875 [6] => 6111 [7] => 6142 [8] => 6056 [9] => 6866 [10] => 7323 [11] => 5854 [12] => 11011 [13] => 6946 [14] => 7857 [15] => 7357 [16] => 11025 [17] => 20040 )