สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5557' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5873,6949,5723,6112,21720,8504,6827,5551,21506,5724,7210,6947,5559,6111,6865,6866,10546,7257 Array ( [0] => 5873 [1] => 6949 [2] => 5723 [3] => 6112 [4] => 21720 [5] => 8504 [6] => 6827 [7] => 5551 [8] => 21506 [9] => 5724 [10] => 7210 [11] => 6947 [12] => 5559 [13] => 6111 [14] => 6865 [15] => 6866 [16] => 10546 [17] => 7257 )