สินค้าหมด

360 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5555' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11011,6946,11028,6945,5724,6292,6944,6865,5557,6899,5725,7323,21506,6112,7356,22976,7358,6293 Array ( [0] => 11011 [1] => 6946 [2] => 11028 [3] => 6945 [4] => 5724 [5] => 6292 [6] => 6944 [7] => 6865 [8] => 5557 [9] => 6899 [10] => 5725 [11] => 7323 [12] => 21506 [13] => 6112 [14] => 7356 [15] => 22976 [16] => 7358 [17] => 6293 )