มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5554' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7857,6949,8546,7208,22816,5558,21506,22976,5724,7209,5722,6827,6056,11168,6142,6864,5854,5551 Array ( [0] => 7857 [1] => 6949 [2] => 8546 [3] => 7208 [4] => 22816 [5] => 5558 [6] => 21506 [7] => 22976 [8] => 5724 [9] => 7209 [10] => 5722 [11] => 6827 [12] => 6056 [13] => 11168 [14] => 6142 [15] => 6864 [16] => 5854 [17] => 5551 )