มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5554' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6694,6899,8504,13982,5854,6827,7256,6948,6058,8546,5874,7857,21506,11167,5558,6293,6945,11168 Array ( [0] => 6694 [1] => 6899 [2] => 8504 [3] => 13982 [4] => 5854 [5] => 6827 [6] => 7256 [7] => 6948 [8] => 6058 [9] => 8546 [10] => 5874 [11] => 7857 [12] => 21506 [13] => 11167 [14] => 5558 [15] => 6293 [16] => 6945 [17] => 11168 )