สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5552' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5724,7358,10367,11167,6948,6056,6293,6112,11168,6947,22811,6693,11025,21222,20832,6945,5725,5722 Array ( [0] => 5724 [1] => 7358 [2] => 10367 [3] => 11167 [4] => 6948 [5] => 6056 [6] => 6293 [7] => 6112 [8] => 11168 [9] => 6947 [10] => 22811 [11] => 6693 [12] => 11025 [13] => 21222 [14] => 20832 [15] => 6945 [16] => 5725 [17] => 5722 )