สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5552' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5559,8504,6293,21720,13982,5875,20832,6899,21222,6144,6111,11047,5557,6436,5854,18726,7210,21506 Array ( [0] => 5559 [1] => 8504 [2] => 6293 [3] => 21720 [4] => 13982 [5] => 5875 [6] => 20832 [7] => 6899 [8] => 21222 [9] => 6144 [10] => 6111 [11] => 11047 [12] => 5557 [13] => 6436 [14] => 5854 [15] => 18726 [16] => 7210 [17] => 21506 )