สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5552' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6948,18113,11047,5723,6827,6436,18726,20041,5558,6691,6864,7323,6945,6866,5724,11028,5873,13982 Array ( [0] => 6948 [1] => 18113 [2] => 11047 [3] => 5723 [4] => 6827 [5] => 6436 [6] => 18726 [7] => 20041 [8] => 5558 [9] => 6691 [10] => 6864 [11] => 7323 [12] => 6945 [13] => 6866 [14] => 5724 [15] => 11028 [16] => 5873 [17] => 13982 )