สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5520' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13384,9152,21536,21274,19427,17669,5870,21145,14710,18139,22212,8651,18361,14959,8944,22624,4484,13560 Array ( [0] => 13384 [1] => 9152 [2] => 21536 [3] => 21274 [4] => 19427 [5] => 17669 [6] => 5870 [7] => 21145 [8] => 14710 [9] => 18139 [10] => 22212 [11] => 8651 [12] => 18361 [13] => 14959 [14] => 8944 [15] => 22624 [16] => 4484 [17] => 13560 )