สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart

First mini album release.

q select pid from dex_product where pid<>'5512' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20115,4270,5505,7333,13035,18601,20352,22055,17035,23545,18425,22588,6454,21469,5683,10455,13378,5647 Array ( [0] => 20115 [1] => 4270 [2] => 5505 [3] => 7333 [4] => 13035 [5] => 18601 [6] => 20352 [7] => 22055 [8] => 17035 [9] => 23545 [10] => 18425 [11] => 22588 [12] => 6454 [13] => 21469 [14] => 5683 [15] => 10455 [16] => 13378 [17] => 5647 )