สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart

-printing: Sublimation printing
-country of manufacture: China
-size: w 250mm×h 330mm×d 30mm
-material: Cotton, Polyester
-remarks: The designs of icons used inside are the motif of
Aqours members. They are printed randomly so
Individual differences subject to occur.

q select pid from dex_product where pid<>'5498' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8226,23124,7300,8194,19808,10190,5731,12122,16821,4536,8330,16816,21084,7419,8083,15591,12311,23201 Array ( [0] => 8226 [1] => 23124 [2] => 7300 [3] => 8194 [4] => 19808 [5] => 10190 [6] => 5731 [7] => 12122 [8] => 16821 [9] => 4536 [10] => 8330 [11] => 16816 [12] => 21084 [13] => 7419 [14] => 8083 [15] => 15591 [16] => 12311 [17] => 23201 )