สินค้าเหลือน้อย

1,550 BAHT
add to cart

■neck pillow
-size: 260×340×80mm
-material: [fabric] polyurethane elastic fiber
[stuffing] polyethylene foam
■eye mask
-size: 90×200mm
-material: polyester
■pouch
-size: 160×340×80mm
-material: polyester
- packaging: above items come in a PP bag

q select pid from dex_product where pid<>'5497' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10150,11267,7498,8113,19540,21055,8338,16823,15226,7036,9789,8174,4777,12331,8440,9356,17155,10415 Array ( [0] => 10150 [1] => 11267 [2] => 7498 [3] => 8113 [4] => 19540 [5] => 21055 [6] => 8338 [7] => 16823 [8] => 15226 [9] => 7036 [10] => 9789 [11] => 8174 [12] => 4777 [13] => 12331 [14] => 8440 [15] => 9356 [16] => 17155 [17] => 10415 )