สินค้าเหลือน้อย

4,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5466' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6958,14475,3169,6562,9304,15581,8406,8938,3833,19462,22492,15961,6411,13376,3032,9249,2844,4003 Array ( [0] => 6958 [1] => 14475 [2] => 3169 [3] => 6562 [4] => 9304 [5] => 15581 [6] => 8406 [7] => 8938 [8] => 3833 [9] => 19462 [10] => 22492 [11] => 15961 [12] => 6411 [13] => 13376 [14] => 3032 [15] => 9249 [16] => 2844 [17] => 4003 )