สินค้าเหลือน้อย

5,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5460' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3350,6751,1697,5338,3842,13494,705,15444,3984,3982,6308,20886,11741,16045,21522,21523,12596,8100 Array ( [0] => 3350 [1] => 6751 [2] => 1697 [3] => 5338 [4] => 3842 [5] => 13494 [6] => 705 [7] => 15444 [8] => 3984 [9] => 3982 [10] => 6308 [11] => 20886 [12] => 11741 [13] => 16045 [14] => 21522 [15] => 21523 [16] => 12596 [17] => 8100 )