สินค้าเหลือน้อย

5,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5460' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22564,15501,4375,16638,21562,8098,21521,13496,12602,12603,3980,8102,23944,20882,21212,21478,11336,8100 Array ( [0] => 22564 [1] => 15501 [2] => 4375 [3] => 16638 [4] => 21562 [5] => 8098 [6] => 21521 [7] => 13496 [8] => 12602 [9] => 12603 [10] => 3980 [11] => 8102 [12] => 23944 [13] => 20882 [14] => 21212 [15] => 21478 [16] => 11336 [17] => 8100 )