สินค้าหมด

4,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5417' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18825,18831,3665,8795,14252,3335,2531,7870,14995,14987,13619,4362,8806,12093,18845,3267,12615,5436 Array ( [0] => 18825 [1] => 18831 [2] => 3665 [3] => 8795 [4] => 14252 [5] => 3335 [6] => 2531 [7] => 7870 [8] => 14995 [9] => 14987 [10] => 13619 [11] => 4362 [12] => 8806 [13] => 12093 [14] => 18845 [15] => 3267 [16] => 12615 [17] => 5436 )