สินค้าหมด

4,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5417' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18845,17951,21283,6312,16870,12357,17920,18639,12914,4363,18630,19452,20326,17952,3361,12094,17940,14251 Array ( [0] => 18845 [1] => 17951 [2] => 21283 [3] => 6312 [4] => 16870 [5] => 12357 [6] => 17920 [7] => 18639 [8] => 12914 [9] => 4363 [10] => 18630 [11] => 19452 [12] => 20326 [13] => 17952 [14] => 3361 [15] => 12094 [16] => 17940 [17] => 14251 )