สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart

【Japanese fan】
Size: about 225mm. ribs 35
Material: bamboo. paper
Made in China

【bag】
Size: width 240mm×length about 40mm
Material: polyester
Made in China

q select pid from dex_product where pid<>'5277' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4933,9923,23566,8597,16822,5839,15381,10412,15378,5837,8212,3898,23229,6437,16832,17125,5732,7876 Array ( [0] => 4933 [1] => 9923 [2] => 23566 [3] => 8597 [4] => 16822 [5] => 5839 [6] => 15381 [7] => 10412 [8] => 15378 [9] => 5837 [10] => 8212 [11] => 3898 [12] => 23229 [13] => 6437 [14] => 16832 [15] => 17125 [16] => 5732 [17] => 7876 )