พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5246' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12915,6447,10708,9786,11617,5098,12761,3152,2482,1400,4211,19105,14250,5931,3640,3816,18978,18974 Array ( [0] => 12915 [1] => 6447 [2] => 10708 [3] => 9786 [4] => 11617 [5] => 5098 [6] => 12761 [7] => 3152 [8] => 2482 [9] => 1400 [10] => 4211 [11] => 19105 [12] => 14250 [13] => 5931 [14] => 3640 [15] => 3816 [16] => 18978 [17] => 18974 )