พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'5246' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3157,5335,12861,8366,9138,1319,17292,14250,8372,4219,2967,1317,6410,4357,18976,14968,18875,12761 Array ( [0] => 3157 [1] => 5335 [2] => 12861 [3] => 8366 [4] => 9138 [5] => 1319 [6] => 17292 [7] => 14250 [8] => 8372 [9] => 4219 [10] => 2967 [11] => 1317 [12] => 6410 [13] => 4357 [14] => 18976 [15] => 14968 [16] => 18875 [17] => 12761 )