พรีออเดอร์

.

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

Character song release. Cover features illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'5233' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3155,3158,1382,17292,1351,11609,10708,4070,2508,12761,1319,9796,4853,1400,5414,3667,5093,9773 Array ( [0] => 3155 [1] => 3158 [2] => 1382 [3] => 17292 [4] => 1351 [5] => 11609 [6] => 10708 [7] => 4070 [8] => 2508 [9] => 12761 [10] => 1319 [11] => 9796 [12] => 4853 [13] => 1400 [14] => 5414 [15] => 3667 [16] => 5093 [17] => 9773 )