พรีออเดอร์

.

650 BAHT
700 BAHT
พรีออเดอร์

Character song release. Cover features illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'5233' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8401,8269,14250,3640,5092,20186,18977,4058,2833,9772,5098,3155,10176,11614,4070,1382,11617,5414 Array ( [0] => 8401 [1] => 8269 [2] => 14250 [3] => 3640 [4] => 5092 [5] => 20186 [6] => 18977 [7] => 4058 [8] => 2833 [9] => 9772 [10] => 5098 [11] => 3155 [12] => 10176 [13] => 11614 [14] => 4070 [15] => 1382 [16] => 11617 [17] => 5414 )