มีสินค้า

99 BAHT
109 BAHT
add to cart

ชุดตัวต่อหุ่นรบ รูปสัตว์ 12 นักษัตริย์ ให้น้องๆได้ฝึกทักษะและเพิ่มความสนุกเพิ่มขึ้น

OT-12-89955
/
ของเล่น
q select pid from dex_product where pid<>'5179' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22921,6424,19307,10703,4210,14111,1572,2732,6134,21702,4854,5657,23751,7768,5244,14606,4885,21672 Array ( [0] => 22921 [1] => 6424 [2] => 19307 [3] => 10703 [4] => 4210 [5] => 14111 [6] => 1572 [7] => 2732 [8] => 6134 [9] => 21702 [10] => 4854 [11] => 5657 [12] => 23751 [13] => 7768 [14] => 5244 [15] => 14606 [16] => 4885 [17] => 21672 )