สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5163' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5159,11654,11658,11653,11664,11660,11819,11652,11331,11822,11823,22665,11820,11837,12132,5158,11824,5164 Array ( [0] => 5159 [1] => 11654 [2] => 11658 [3] => 11653 [4] => 11664 [5] => 11660 [6] => 11819 [7] => 11652 [8] => 11331 [9] => 11822 [10] => 11823 [11] => 22665 [12] => 11820 [13] => 11837 [14] => 12132 [15] => 5158 [16] => 11824 [17] => 5164 )