สินค้าเหลือน้อย

3,499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5163' and ( pcharacter='188' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11331,11652,5162,11664,11819,5159,11824,11821,5161,11653,11659,11823,11660,11820,22665,11656,11822,5164 Array ( [0] => 11331 [1] => 11652 [2] => 5162 [3] => 11664 [4] => 11819 [5] => 5159 [6] => 11824 [7] => 11821 [8] => 5161 [9] => 11653 [10] => 11659 [11] => 11823 [12] => 11660 [13] => 11820 [14] => 22665 [15] => 11656 [16] => 11822 [17] => 5164 )